UEFA Futsal EURO 2026: New Edition with Exciting Changes

UEFA Futsal EURO 2026 is set to be the most anticipated edition yet, with a new format and thrilling additions. Following the success of the biennial 12-team tournament, the decision was made to switch to a 16-nation finals held every four years, starting from the Netherlands 2022 edition. This change allows for more teams to showcase their skills and adds an extra level of excitement for fans worldwide.

With a total of 48 entrants, qualifying for the UEFA Futsal EURO 2026 is a highly competitive process. Co-hosts Latvia and Lithuania have the privilege of progressing directly to the final tournament, while the remaining 46 teams will battle it out in the qualifying rounds. England, in particular, is eager to make their mark in this edition after their absence in the 2024 FIFA Futsal World Cup qualifying.

The journey to the final tournament is divided into three stages: preliminary round, main round, and play-offs. The preliminary round, taking place from 8th to 17th April 2024, will feature 12 teams grouped into three mini-tournaments. The top two teams from each group will advance to the main round, where they will join the 34 highest-ranking teams as of December 2023.

The main round, scheduled from 9th December 2024 to 18th April 2025, will consist of ten groups of four teams. Each team will compete in home and away matches against the other teams in their group. The ten group winners will secure a spot in the finals, alongside hosts Latvia and Lithuania. Additionally, the eight best runners-up will enter the play-offs to determine the last four qualifiers.

The final tournament will take place between 18th January and 8th February 2026, with the exact dates yet to be confirmed. The 16 teams, including the co-hosts, will be drawn into four groups of four. The top two teams from each group will progress to the quarter-finals, where the knockout system will be in play. The tournament will culminate in an intense final match between the winners of the two semi-finals.

As the UEFA Futsal EURO 2026 approaches, fans and players alike are eagerly awaiting the chance to witness the excitement and skill displayed by the best futsal teams in Europe. With the new format and intense competition, this edition promises to be one for the books.

FAQ:

1. Jaké změny přináší UEFA Futsal EURO 2026?
UEFA Futsal EURO 2026 přináší nový formát a vzrušující přídavky. Po úspěchu dvouletého turnaje s 12 týmy bylo rozhodnuto přejít na 16 zemí, které se utkají každé čtyři roky, začínaje nizozemskou edicí v roce 2022. Tato změna umožní více týmům předvést své dovednosti a přidává další úroveň vzrušení pro fanoušky po celém světě.

2. Jak probíhá kvalifikace na UEFA Futsal EURO 2026?
Kvalifikace na UEFA Futsal EURO 2026 je vysoce konkurenční proces s celkovým počtem 48 týmů. Spolupořadatelé Lotyšsko a Litva mají privilegium postoupit přímo do finálového turnaje, zatímco zbývajících 46 týmů bude soutěžit ve skupinových fázích. Anglie je zvláště nadšena předvést se v této edici po jejich absenci v kvalifikaci na Mistrovství světa v halovém fotbale FIFA 2024.

3. Jaké jsou fáze cesty ke finálovému turnaji UEFA Futsal EURO 2026?
Cesta ke finálovému turnaji je rozdělena do tří fází: předkolo, hlavní kolo a play-off. Předkolo, které se koná od 8. do 17. dubna 2024, bude zahrnovat 12 týmů, které budou rozděleny do tří mini-turnajů. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí do hlavního kola, kde se připojí k 34 nejlépe hodnoceným týmům v prosinci 2023.

4. Jak probíhá hlavní kolo UEFA Futsal EURO 2026?
Hlavní kolo se bude konat od 9. prosince 2024 do 18. dubna 2025 a bude se skládat z deseti skupin po čtyřech týmech. Každý tým se utká doma a venku s ostatními týmy ve své skupině. Deset vítězných týmů skupin si zajistí místo ve finále spolu s pořádajícím Lotyšskem a Litvou. Kromě toho se osm nejlepších druhých týmů postoupí do play-off, které rozhodne o posledních čtyřech kvalifikantech.

5. Jak probíhá finálový turnaj UEFA Futsal EURO 2026?
Finálový turnaj se bude konat od 18. ledna do 8. února 2026, přesná data však ještě nebyla potvrzena. 16 týmů, včetně spolupořadatelů, budou rozděleny do čtyř skupin po čtyřech týmech. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále, kde se bude hrát systémem vyřazování. Turnaj vyvrcholí napínavým finálovým zápasem mezi vítězi obou semifinále.

6. Jaké očekávání jsou spojena s UEFA Futsal EURO 2026?
S přiblížením se UEFA Futsal EURO 2026 se fanoušci i hráči těší na příležitost vidět vzrušení a dovednosti předváděné nejlepšími futsalovými týmy v Evropě. S novým formátem a silnou konkurencí slibuje tato edice být jedním ze stěžejních okamžiků v historii futsalu.

Definitions:
– UEFA Futsal EURO 2026: Mistrovství Evropy v halovém fotbale UEFA 2026
– qualifying: kvalifikace
– entrants: účastníci
– preliminary round: předkolo
– main round: hlavní kolo
– play-offs: baráže
– knockout system: vyřazovací systém
– final match: finální zápas
– co-hosts: spolupořadatelé
– runners-up: druzí v pořadí

Suggested related link: Úvod na stránkách UEFA Futsal EURO