Colin Abel se zúčastní CONCACAF Futsal Championship 2024 v roli rozhodčího

Guyana se bude na turnaji CONCACAF Futsal Championship 2024 zastupovat prostřednictvím rozhodčího Colina Abela, který byl vybrán k řízení utkání. Turnaj se bude konat od 13. do 20. dubna v Polideportivu Alexis Arguello v Managui, Nikaragua. Tuto informaci potvrdila Guyanská fotbalová federace (GFF) ve svém tiskovém prohlášení.

Colin Abel v reakci na své jmenování uvedl: “Jsem velmi pohnutý a ctím si tohoto jmenování. Jsem nadšen, že budu reprezentovat sebe i svou zemi na tak prestižní události a těším se na získání co nejvíce znalostí a zkušeností a také na setkání s kolegy z Concacaf.”

Podle regionální konfederace CONCACAF bude Colin Abel součástí 30členného rozhodčího týmu, který bude obsahovat 24 rozhodčích a 6 hodnotitelů. Abel a ostatní rozhodčí budou mít důležitou úlohu při zajištění spravedlivého a profesionálního vedení utkání během celého turnaje.

Guyana je hrdá na svého zástupce a věří, že Colin Abel bude reprezentovat Guyanu s elánem a důstojností. Toto jmenování je nejen velkou příležitostí pro Colina Abela, ale také pro celý guyanský fotbal. Abelova účast na takové prestižní události posiluje Guyanu jako hráče na mezinárodní scéně futsalu.

Těšíme se na sledování postupu Colina Abela během CONCACAF Futsal Championship 2024 a naší nadějí je, že provede své rozhodnutí spravedlivě a profesionálně, aby přispěl k úspěchu turnaje. Přejeme mu hodně zdaru!

Časté otázky (FAQ) vycházející z témat a informací prezentovaných v článku:

1. Kde se bude konat turnaj CONCACAF Futsal Championship 2024?
Turnaj se bude konat v Polideportivu Alexis Arguello v Managui, Nikaragua.

2. Kdo se bude zastupovat Guyanu na tomto turnaji?
Guyanu bude reprezentovat rozhodčí Colin Abel.

3. Kolik členů bude mít rozhodčí tým na turnaji?
Rozhodčí tým se bude skládat z 30 členů, z nichž 24 budou rozhodčí a 6 hodnotitelů.

4. Jakou úlohu budou mít rozhodčí na turnaji?
Rozhodčí budou mít důležitou úlohu při zajištění spravedlivého a profesionálního vedení utkání během celého turnaje.

5. Jaký je postoj Guyanské fotbalové federace k jmenování Colina Abela?
Guyanská fotbalová federace je hrdá na svého zástupce a věří, že Colin Abel bude reprezentovat Guyanu s elánem a důstojností. Jmenování Colina Abela posiluje guyanský fotbal na mezinárodní scéně futsalu.

6. Kdy se bude konat turnaj CONCACAF Futsal Championship 2024?
Turnaj se bude konat od 13. do 20. dubna.

7. Jakou participaci získá Colin Abel na turnaji?
Colin Abel bude řídit utkání a také získává příležitost získat znalosti a zkušenosti od kolegů z Concacaf.

Slovníky důležitých pojmů použitých v článku:
– CONCACAF Futsal Championship 2024 – regionální futsalový turnaj organizovaný konfederací CONCACAF.
– Guyanská fotbalová federace – organizace zastupující fotbal v Guyaně.
– rozhodčí – osoba odpovědná za spravedlivé řízení utkání.
– hodnotitel – osoba, která hodnotí a posuzuje výkony rozhodčích.

Suggested related links:
CONCACAF
CONCACAF Futsal
Guyanská fotbalová federace