Punahou Girls Soccer Team Shows Resilience in Winning Second Consecutive State Title

The Punahou girls soccer team displayed resilience, determination, and heart as they secured their second consecutive state championship in the Motiv8 Foundation/HHSAA Division I final against rival Kamehameha. With a final score of 2-1, Punahou earned their record 13th overall title, solidifying their status as a dominant force in girls soccer.

Throughout the 2024 season, Punahou’s senior class of 12 players carried the team, motivated by their bitter loss to Kamehameha on penalty kicks in the 2022 state final. The heartbreaking defeat served as a driving force for the Buffanblu, pushing them to work even harder in pursuit of redemption. And their hard work paid off.

Xehlia Salanoa and Anuhea “Satchie” Ilae were the heroes of the final match, both scoring crucial goals to secure the victory for Punahou. Salanoa found the back of the net in the 16th minute, while Ilae added another goal in the 44th minute. Although Kamehameha managed to score a header goal through Marley Espiau in the 63rd minute, Punahou’s defense stood strong to maintain the lead until the final whistle.

The significance of this victory was not lost on the Punahou players. Salanoa expressed her joy and satisfaction with the win, emphasizing the team’s dedication and hard work as the keys to their success. The memory of their previous loss to Kamehameha served as a constant reminder to give their all on the field, and it ultimately propelled them to victory.

Looking ahead, Punahou’s future looks promising, although they will bid farewell to nine of their 11 starters who are graduating. However, their legacy will continue as the Punahou girls soccer program has established itself as a powerhouse in the state.

In the Division II final, Pac-Five secured their third consecutive title, solidifying their dynasty in the division. Despite a scoreless match, Pac-Five emerged victorious in a penalty kick shootout against Kamehameha-Hawaii, edging them out with a 5-4 win. The victory marked Pac-Five’s sixth overall championship in Division II and showcased their resilience and determination as a team.

The success of both Punahou and Pac-Five exemplifies the power of determination, hard work, and resilience in achieving greatness on the soccer field. These teams have left their mark in the history of girls soccer in Hawaii and will continue to inspire future generations of athletes.

Tým dívek Punahou ukázal odolnost, odhodlání a srdce, když si zajistil svůj druhý po sobě jdoucí mistrovský titul ve státním šampionátu Motiv8 Foundation/HHSAA Division I proti rivale Kamehameha. S konečným skóre 2-1 si Punahou získal svůj 13. celkový titul, který ho potvrzuje jako dominující sílu v dívčím fotbale.

Během sezóny 2024 táhla tým Punahou jeho seniorská třída 12 hráček, motivována hořkou porážkou v penaltovém rozstřelu proti Kamehameha ve státním finále 2022. Tato srdcervoucí porážka sloužila jako hnací síla pro Buffanblu, která je přiměla pracovat ještě tvrději ve snaze o odčinění. A jejich tvrdá práce se vyplatila.

Xehlia Salanoa a Anuhea “Satchie” Ilae byly hrdinové finálového zápasu, obě skórovaly klíčové góly pro zajištění vítězství pro Punahou. Salanoa se trefila do sítě ve 16. minutě, zatímco Ilae přidal další gól ve 44. minutě. I když Kamehameha dokázala skórovat gól hlavou skrze Marley Espiau ve 63. minutě, obrana Punahou zůstala silná a udržela vedení až do posledního hvizdu.

Význam tohoto vítězství neunikl hráčům Punahou. Salanoa vyjádřila svou radost a spokojenost s vítězstvím, zdůrazňující oddanost týmu a tvrdou práci jako klíče k jejich úspěchu. Paměť o předchozí porážce proti Kamehameha sloužila jako neustálá připomínka, aby na hřišti daly všechno a nakonec je to hnalo k vítězství.

Díváme-li se vpřed, budoucnost Punahou vypadá slibně, i když se na rozloučenou rozloučí se devíti ze svých 11 startujících, kteří odcházejí. Jejich odkaz však bude pokračovat, protože dívčí fotbalový program Punahou si vybudoval pozici velmoci v této státní.

Ve finále Division II si Pac-Five zajistil svůj třetí po sobě jdoucí titul a potvrdil tak svoje panství na této úrovni. Navzdory nerozhodnému zápasu Pac-Five vynesl v penaltovém rozstřelu proti Kamehameha-Hawaii výhru 5-4. Toto vítězství představuje šestý celkový titul Pac-Five v Division II a ukazuje jejich odolnost a odhodlání jako týmu.

Úspěch týmů Punahou a Pac-Five představuje sílu odhodlání, tvrdé práce a odolnosti při dosahování velikosti na fotbalovém hřišti. Tyto týmy zanechaly svou stopu v historii dívčího fotbalu na Havaji a budou i nadále inspirací pro budoucí generace sportovců.