Pohyb Fotbal pro mír hostí australské futsalové reprezentační týmy

Pohyb Fotbal pro mír bude hostit australské reprezentační týmy chlapců do 12 a do 10 let, jejich trenéry a rodiče během jejich turné na Filipínách od 8. do 20. května 2024. Australská futsalová asociace byla založena v 90. letech 20. století s cílem rozvíjet hru v Austrálii jak na soutěžní, tak na rekreační úrovni. AFA je národním orgánem, který řídí tuto hru v Austrálii.

Fotbal pro mír je nevládní nezisková organizace trenérů a zastánců, která poskytuje fotbalové tábory pro mládež v oblastech Filipín, které trpěly traumatem války a násilných konfliktů a nyní potřebují programy, které obohatí, posílí a udrží novou éru míru. Aktivity Fotbalu pro mír jsou zaměřeny na nejzranitelnější a nejvíce marginalizované části filipínské společnosti a vždy jsou poskytovány zdarma dětem a jejich rodinám.

Fotbal pro mír je opatřen potřebnými prostředky, aby mohl splnit svou misi, díky podpoře velkorysých donátorů a sponzorů, jejichž finanční příspěvky jsou úplně zaměřeny na logistické potřeby, jako je přeprava personálu a hráčů, skromné ubytování trenérů a manažerů, tréninkové vybavení, výživa a hydratace účastníků, dodávky a další nezbytnosti.

Mír a jednota jsou budovány mezi různými komunitami prostřednictvím mládežnických tréninkových táborů Fotbalu pro mír, které využívají sílu sportu k podpoře mezikulturního dialogu a respektu mezi skupinami různého etnického a náboženského původu. Poskytují platformu pro posílení mládeže a vytvářejí trvalé dědictví mírových iniciativ v každé oblasti, využívajíce fotbal jako katalyzátor pro společenskou změnu.

Pohyb Fotbal pro mír spolupracuje s regionálními fotbalovými asociacemi, místními vládními jednotkami, týmy ozbrojených sil, štědrými podniky a jednotlivci a dalšími zúčastněnými stranami v komunitě, aby obhajovali myšlenku “Míče místo střeliva, góly místo zbraní” směrem k budoucnosti, kde se mír a rozvoj nadále rozvíjejí a prosperují. Předchozí mládežnické tábory Fotbalu pro mír se konaly v Bukidnonu, Sulu, Tawi-Tawi, Palawanu, Samar, Masbate, Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilu, Zambalesu, Lanao del Norte a Oriental Mindoro.

Pohyb Fotbal pro mír je velmi ctěn, že může hostit australskou futsalovou asociaci během jejich turné na Filipínách. Pro více informací kontaktujte trenéra Kokoye Severina nebo trenéra Ludwiga Fuentebellu z Pohybu Fotbal pro mír na čísle +63 985 249 1286 nebo +63977 039 0098.

Často kladené otázky (FAQ):

1. Co je Pohyb Fotbal pro mír?
Pohyb Fotbal pro mír je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování fotbalových táborů pro mládež v oblastech Filipín postižených válečným traumatem a násilnými konflikty. Cílem je podpora míru a mezikulturního dialogu prostřednictvím sportu.

2. Jakou roli hraje Australská futsalová asociace (AFA)?
AFA je národním orgánem řídícím futsalovou hru v Austrálii. Během turné na Filipínách podporuje organizaci Fotbal pro mír poskytnutím týmů chlapců do 12 a do 10 let, jejich trenérů a rodičů.

3. Jaké jsou aktivity Fotbalu pro mír?
Aktivity Fotbalu pro mír jsou zaměřeny na nejzranitelnější části filipínské společnosti a jsou poskytovány zdarma dětem a jejich rodinám. Programy obohacují, posilují a udržují mír v postižených oblastech.

4. Jak organizace získává finanční podporu?
Fotbal pro mír získává potřebné prostředky díky štědrým donátorům a sponzorům, jejichž příspěvky jsou využity na logistické potřeby, jako je přeprava, ubytování, tréninkové vybavení a další nezbytnosti.

5. K jaké spolupráci dochází v komunitě?
Pohyb Fotbal pro mír spolupracuje s regionálními fotbalovými asociacemi, místními vládními jednotkami, týmy ozbrojených sil, štědrými podniky a jednotlivci a dalšími zúčastněnými stranami v komunitě. Cílem je podporovat myšlenku “Míče místo střeliva, góly místo zbraní” a prosazovat mír a rozvoj.

6. Kde se již konaly mládežnické tábory Fotbalu pro mír?
Předchozí mládežnické tábory Fotbalu pro mír se konaly v různých oblastech Filipín, jako je Bukidnon, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Samar, Masbate, Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo, Zambales, Lanao del Norte a Oriental Mindoro.

Pro více informací kontaktujte trenéra Kokoye Severina nebo trenéra Ludwiga Fuentebellu z Pohybu Fotbal pro mír na čísle +63 985 249 1286 nebo +63977 039 0098.

Klíčové pojmy:

– Pohyb Fotbal pro mír – nevládní nezisková organizace poskytující fotbalové tábory pro mládež na Filipínách.
– Australská futsalová asociace (AFA) – národní orgán řídící futsalovou hru v Austrálii.
– Mír a jednota – cíle organizace Fotbal pro mír, zaměřené na mezikulturní dialog a respekt prostřednictvím sportu.
– Nezisková organizace – organizace, která neprosazuje ziskové cíle, ale slouží veřejnému zájmu.
– Donátoři a sponzoři – osoby nebo organizace poskytující finanční podporu.
– Tréninkové tábory – programy poskytující fotbalový výcvik pro mládež.

Soudruhé informace najdete na webových stránkách:
football4peace.eu