Archidiocézní fotbalový turnaj pro dospělé přinese novou energii katolickým farnostem v Baltimore

Tony Blackburn je hnací silou za archidiocézním fotbalovým turnajem pro dospělé a je nadšený, kam to vezme farnosti v Baltimoru.

Koordinátor dětského sportu a partnerství v ministerstvu Archidiocéze Baltimore již nějakou dobu zkoumá zájem o myšlenku turnaje, ve kterém by se farnost střetla s farností na fotbalovém hřišti.

Nápad na turnaj vznikl poté, co pomocný biskup Bruce Lewandowski, C.Ss.R., a Úřad hispánského ministerstva to navrhly Institutu pro evangelizaci arcidiecéze.

„Sport je skvělým prostředkem pro evangelizaci,“ řekl Blackburn, bývalý ředitel Bel Air High School a trenér basebalu na středních školách Joppatowne a C.M. Wright. „Vidíme to díky našim mládežnickým sportům, kdy rodiče podporují své děti ze hřiště. Byl by to skvělý způsob, jak zapojit dospělé.“

Turnaj se uskuteční někdy v květnu a plánuje se, že bude zahrnovat i hudbu a food trucky, které vytvoří multikulturní festivalovou atmosféru. Umístění a formát hry budou záviset především na tom, kolik farností se zaregistruje a kolik farníků se chce zúčastnit.

Blackburn uvedl, že o turnaji projevilo zájem asi osm farností. Plánuje uzavřít některé detaily na konci února.

„Zatím jsme obdrželi jen pozitivní ohlasy,“ řekl Blackburn. „Mělo by to být skvělou příležitostí pro dobrou společnost a sdílený zájem o fotbal.“

Turnaj bude otevřen hráčům ve věku 18 let a více. Farnosti a arcidiecéze určí pravidla, kdo je oprávněný hrát za který tým.

Farnosti, které mají zájem se zúčastnit, by měly mít zástupce, který vyplní jeden z následujících formulářů:

– Anglická verze: https://forms.gle/HiitugtKT5XkB2U89
– Španělská verze: https://forms.gle/HjMPa595tWzcrCbG9

Pro více informací kontaktujte Gerry Jacksona na adrese [email protected].

FAQ:

1. Jaký je cíl archidiocézního fotbalového turnaje pro dospělé v Baltimoru?
Cílem turnaje je propojit farnosti a podporovat evangelizaci prostřednictvím sportu.

2. Kdo je koordinátorem turnaje?
Koordinátorem turnaje je Tony Blackburn, koordinátor dětského sportu a partnerství v Ministerstvu Archidiocéze Baltimore.

3. Jaká je role archidiecéze v organizaci turnaje?
Archidiecéze Baltimore navrhla myšlenku a spolu se pomocným biskupem Bruce Lewandowskim a Úřadem hispánského ministerstva se podílejí na organizaci turnaje.

4. Proč je sport vhodným prostředkem pro evangelizaci?
Sport je vhodným prostředkem pro evangelizaci, protože přináší dohromady lidi a podporuje společenskou interakci.

5. Kdy se koná turnaj?
Turnaj se plánuje konat v květnu, ale přesný termín závisí na počtu zúčastněných farností a jejich farníků.

6. Co bude turnaj obsahovat?
Turnaj bude zahrnovat nejen fotbalové zápasy, ale také hudbu a food trucky, které vytvoří multikulturní festivalovou atmosféru.

7. Kdo se může zúčastnit turnaje?
Turnaj je určený pro hráče ve věku 18 let a starší. Pravidla účasti budou stanovena farnostmi a arcidiecézí.

8. Jak se přihlásit k účasti na turnaji?
Farnosti, které mají zájem se zúčastnit, by měly vyplnit příslušný formulář podle preferovaného jazyka:
– Anglická verze: [link name](https://forms.gle/HiitugtKT5XkB2U89)
– Španělská verze: [link name](https://forms.gle/HjMPa595tWzcrCbG9)

9. Kde získat další informace?
Pro další informace kontaktujte Gerryho Jacksona na adrese [email protected].

Definice důležitých pojmů:
– Farnost: Územní oblast přiřazená k určité katolické církvi nebo farnímu společenství.
– Evangelizace: Šíření víry a poselství náboženství, zejména křesťanského.

Svépomocné odkazy:
– Webová stránka Archidiocéze Baltimore: [link name](https://www.archbalt.org/)
– Ministerstvo Archidiocéze Baltimore: [link name](https://www.archbalt.org/ministries/)
– Katolická církev v Baltimoru: [link name](https://www.archbalt.org/catholic-baltimore/)